Šumarstvo

Šumarski fakultet

Beograd
Ekologija
Master studije
120000.00 RSD
2 semestra
Srpski

Šumarski fakultet u Beogradu organizuje master studije na studijskom programu master akademskih studija "Šumarstvo".

 

Program traje jednu godinu i ima 60 ESPB bodova.

 

Po završetku studijskog programa student stiče akademski naziv Master inženjer šumarstva.

 

Uslovi za upis

U prvu godinu master akademskih studija može se upisati:

  1. lice koje je završilo osnovne akademske studije, ostvarivši najmanje 240 ESPB bodova
  2. lice koje je završilo integrisane studije odnosno master akademske studije, ostvarivši najmanje 300 ESPB bodova.

Lica koja su završila osnovne akademske studije na nematičnom fakultetu rangiraju se po istim kriterijumima kao i lica sa matičnog fakulteta, s tim što im se ne boduje prosečna ocena iz grupe predmeta i ovi kandidati polažu diferencijalne ispite.

 

Moduli

  • Biljna proizvodnja i konzervacija šumskih genetičkih resursa
  • Korišćenje šumskih i lovnih resursa
  • Planiranje gazdovanja šumama
  • Gajenje šuma
  • Zaštita šuma i ukransih biljaka
  • Ekologija šuma, zaštita i unapređivanje životne sredine
  • Ekonomika i organizacija šumarstva

 

Struktura studijskog programa

Biljna proizvodnja i konzervacija šumskih genetičkih resursa: U prvom semestru studenti polažu 4 obavezna predmeta, od kojih jedan predmet nosi 3 ESPB, a 3 predmeta nose po 7 ESPB. Studenti biraju jedan predmet od ukupno 2 izborna predmeta, koji nosi 6 ESPB. U drugom semestru studenti izrađuju studijski-istraživački rad koji nosi 10 ESPB. Studenti pohađaju stručnu praksu koja nosi 5 ESPB. Studenti brane master rad koji nosi 15 ESPB.

 

Korišćenje šumskih i lovnih resursa: U prvom semestru studenti polažu 4 obavezna predmeta, od kojih jedan predmet nosi 3 ESPB, a 3 predmeta nose po 7 ESPB. Studenti biraju jedan predmet od ukupno 4 izborna predmeta, koji nosi 6 ESPB. U drugom semestru studenti izrađuju studijski-istraživački rad koji nosi 10 ESPB. Studenti pohađaju stručnu praksu koja nosi 5 ESPB. Studenti brane master rad koji nosi 15 ESPB.

 

Planiranje gazdovanja šumama: U prvom semestru studenti polažu 4 obavezna predmeta, od kojih jedan predmet nosi 3 ESPB, a 3 predmeta nose po 7 ESPB. Studenti biraju jedan predmet od ukupno 4 izborna predmeta, koji nosi 6 ESPB. U drugom semestru studenti izrađuju studijski-istraživački rad koji nosi 10 ESPB. Studenti pohađaju stručnu praksu koja nosi 5 ESPB. Studenti brane master rad koji nosi 15 EPSB.

 

Gajenje šuma: U prvom semestru studenti polažu 3 obavezna predmeta, od kojih jedan predmet nosi 4 ESPB, a dva predmeta nose po 7 ESPB. Studenti biraju jedan predmet od ukupno 2 izborna predmeta, koji nosi 6 ESPB. Studenti biraju jedan predmet od ukupno 2 izborna predmeta, koji nosi 6 ESPB. U drugom semestru studenti izrađuju studijski-istraživački rad koji nosi 10 ESPB. Studenti pohađaju stručnu praksu koja nosi 5 ESPB. Studenti brane master rad koji nosi 15 ESPB.

 

Zaštita šuma i ukrasnih biljaka: U prvom semestru studenti polažu 3 obavezna predmeta, od kojih jedan predmet nosi 4 ESPB, a dva predmeta nose po 7 ESPB. Studenti biraju jedan predmet od ukupno 2 izborna predmeta, koji nosi 6 ESPB. Studenti biraju jedan predmet od ukupno 3 izborna predmeta, koji nosi 6 ESPB. U drugom semestru studenti izrađuju studijski-istraživački rad koji nosi 10 ESPB. Studenti pohađaju stručnu praksu koja nosi 5 ESPB. Studenti brane master rad koji nosi 15 ESPB.

 

Ekologija šuma, zaštita i unapređivanje životne sredine: U prvom semestru studenti polažu 3 obavezna predmeta, od kojih jedan predmet nosi 4 ESPB, a dva predmeta nose po 7 ESPB. Studenti biraju jedan predmet od ukupno 2 izborna predmeta, koji nosi 6 ESPB. Studenti biraju jedan predmet od ukupno 4 izborna predmeta, koji nosi 6 ESPB. U drugom semestru studenti izrađuju studijski-istraživački rad koji nosi 10 ESPB. Studenti pohađaju stručnu praksu koja nosi 5 ESPB. Studenti brane master rad koji nosi 15 ESPB.

 

Ekonomika i organizacija šumarstva: U prvom semestru studenti polažu 3 obavezna predmeta, od kojih jedan predmet nosi 4 ESPB, a dva predmeta nose po 7 ESPB. Studenti biraju jedan predmet od ukupno 2 izborna predmeta, koji nosi 6 ESPB. Studenti biraju jedan predmet od ukupno 3 izborna predmeta, koji nosi 6 ESPB. U drugom semestru studenti izrađuju studijski-istraživački rad koji nosi 10 ESPB. Studenti pohađaju stručnu praksu koja nosi 5 ESPB. Studenti brane master rad koji nosi 15 ESPB.

 

Nastavni plan i program

Biljna proizvodnja i konzervacija šumskih genetičkih resursa

MAS Šumarstvo modul biljna proizvodnja i konzervacija šumskih genetičkih resursa - Šumarski fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

Korišćenje šumskih i lovnih resursa

MAS Šumarstvo modul korišćenje šumskih i lovnih resursa - Šumarski fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

Planiranje gazdovanja šumama

MAS Šumarsvo modul planiranje gazdovanja šumama - Šumarski fakultet - nastavni plan i program

 

Gajenje šuma

MAS Šumarstvo modul gajenje šuma - Šumarski fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

Zaštita šuma i ukransih biljaka

MAS Šumarstvo modul zaštita šuma i ukrasnih biljaka - Šumarski fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

Ekologija šuma, zaštita i unapređivanje životne sredine

MAS Šumarstvo modul ekologija šuma, zaštita i unapređenje životne sredine - Šumarski fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

Ekonomika i organizacija šumarstvaMAS Šumarstvo modul ekonomika i organizacija šumarstva - Šumarski fakultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više