Zaštita životne sredine u poljoprivredi

Poljoprivredni fakultet u Beogradu

Beograd
Poljoprivreda
Master studije
106000.00 RSD
2 semestra
Srpski

Poljoprivredni fakultet u Beogradu organizuje master studije na studijskom programu master akademskih studija "Zaštita životne sredine u poljoprivredi".

 

Program traje jednu godinu i ima 60 ESPB bodova.

 

Po završetku studijskog programa student stiče akademski naziv master inženjer zaštite životne sredine.

 

Uslovi za upis

Na studijske programe master akademskih studija mogu se upisati kandidati koji su prethodno ostvarili obim osnovnih akademskih studija od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno kandidati koji su završili osnovne četvorogodišnje studije po propisima koji su važili pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

 

Kandidati koji nisu završili studijski program/modul osnovnih akademskih studija odgovarajući za nastavak studija na određenom studijskom programu/modulu, polažu dopunske ispite iz najviše 3 uže stručna predmeta koje određuje nadležni stručni organ Fakulteta. Studenti polažu dopunske ispite pre polaganja predmeta predviđenih studijskim programom/modulom.

 

Šta mogu da radim posle studija?

Osnovna svrha diplomskih akademskih studija je ostvarivanje obrazovnih, stručnih i istraživačkih ciljeva i zadataka u oblasti zaštite životne sredine u poljoprivredi. Takođe, svrha ovog studijskog programa je školovanje stručnjaka koji će biti osposobljeni za profesionalni rad u oblasti zaštite i pravilnog korišćenja zemljišta, voda i biodiverziteta u poljoprivredi. 

 

Stručnjaci ovog profila mogu se zapošljavati u preduzećima i javnim ustanovama u sektoru poljoprivrede i zaštite životne sredine, koji rade na optimizaciji i prilagođavanju poljoprivredne proizvodnje postojećoj zakonskoj regulativi, koja zahteva ispunjavanje visokih standarda u oblasti zaštite životne sredine, zdravlja ljudi i životinja. Pored pomenutih preduzeća i javnih ustanova diplomirani studenti mogu da rade u poljoprivrednim kompanijama, poljoprivrednim stanicama, zavodima za poljoprivredu, udruženjima proizvođača, savetodavnim službama, javnoj administraciji, lokalnoj samoupravi, inspekciji, edukaciji (srednje i visoko obrazovanje), nauci i tehnološkom razvoju.

 

Struktura studijskog programa

Polaganjem svakog obaveznog predmeta kao i jednog izbornog student stiče po 4 ESPB, a drugog izbornog po 6 ESPB što ukupno iznosi 50 ESPB. Obavljenom stručnom praksom student stiče 2 ESPB a izradom diplomskog rada student može da stekne 8 ESPB, što sve zajedno čini 60 ESPB.

 

Nastavni plan i program

zaštita-životne-sredine-u-poljoprivredi-bg

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više