Beograd, Srbija
Zdravstvena nega
Master studije
1500.00 EURO
4 semestra
Srpski

Studijski program Zdravstvena nega je program master strukovnih studija koji traje 2 godine (4 semestra), završetkom se stiče 120 ESPB bodova i zvanje strukovni master medicinska sestra.

Više informacija

 • studijski program master strukovnih studija Zdravstvena nega (dva modula: Zdravstvena nega i Javno zdravlje) je akreditovan po rešenju br. 612-00-00321/5/2018-03 od 17.06.2019. g. od strane Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT)
 • sticanje znanja i veština pružanja pomoći i nege pacijenata sa širom slikom o odnosima i relacijama između pacijenta, medicinske sestre i lekara
 • razvijanje organizacionih i liderskih veština u okviru zdravstvenog tima i zdravstvenog sistema
 • usklađenost Nastavnog plana i programa sa studijskim programima srodnih visokoškolskih ustanova u zemljama EU, što doprinosi većoj mobilnosti studenata
 • usavršavanje medicinskih sestara, sa posebnim pogodnostima za zaposlene u zdravstvenim ustanovama
 • mogućnost nastavka studija započetih na drugoj visokoškolskoj ustanovi, uz priznavanje položenih ispita u skladu sa Nastavnim planom i programom Škole
 • prekvalifikacija za studente koji su završili master strukovne studije na drugoj visokoškolskoj ustanovi (priznavanje položenih ispita u skladu sa Nastavnim planom i programom Škole)

Pogledajte nastavni plan i program.

Šta ćete praktično naučiti na master studijama Zdravstvene nege:

 • znanja koja obuhvataju menadžerske sposobnosti
 • veštine supervizije
 • postupke obuke i prenošenja znanja
 • kontrola kvaliteta
 • sposobnosti planiranja
 • sposobnosti upravljanja događajima

Gde se obavlja stručna praksa i mogućnosti zaposlenja:

 • opšte i specijalne bolnice
 • klinike i poliklinike
 • domovi zdravlja
 • privatna praksa
 • savetovališta
 • zavodi zdravstvene zaštite
 • banje i klimatska lečilišta
 • gerontološki centri
 • specijalističke ordinacije
 • rad u inostranstvu, itd

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više