Master akademske studije komunikologije

Fakultet političkih nauka

Beograd, Srbija
Odnosi sa javnošću (PR)
Master studije
124000.00 RSD
2 semestra
Srpski

Fakultet političkih nauka u Beogradu organizuje master studije na studijskom programu master akademskih studija "Komunikologije".

 

Program traje jednu godinu i ima 60 ESPB bodova.

 

Uslovi za upis

U prvu godinu studijskih programa master akademskih studija može se upisati lice koje je završilo osnovne akademske studije na Fakultetu političkih nauka i druge fakultete iz grupacije društveno-humanističkih nauka, ostvarivši najmanje 240 ESPB, kao i lice koje je završilo osnovne studije u četvorogodišnjem trajanju na Fakultetu političkih nauka ili nekom drugom fakultetu iz grupacije društvenih nauka po propisima koja su važila do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju. U prvu godinu master akademskih studija može se upisati i lice koje je završilo integrisane studije, odnosno master akademske studije, ostvarivši 300 ESPB na Fakultetu političkih nauka i drugih fakulteta utvrđenih studijskim programom za koji se prijavljuju.

 

Šta mogu da radim posle studija?

Master akademske studije komunikologije pružaju studentima mogućnost da nadograde teorijska i praktična znanja, usavrše kompetencije koje su stekli tokom prethodnog školovanja i pripreme se za obavljanje poslova upravljanja informacijama, ostvarivanja publiciteta i odnosa sa javnostima u svim domenima društvenog života i rada koje nameće informaciono društvo. Studenti se osposobljavaju za praktičan, organizacioni i analitičko-istraživački rad u društvenim institucijama i organizacijama, savremenim preduzećima, agencijama za odnose sa javnostima i naučno-istraživačkim ustanovama. Takođe, pripremaju se da svoje stečeno znanje primenjuju na profesionalan način koji uvažava svrhu, ciljeve, principe i etičke postulate iz oblasti upravljanja javnim komuniciranjem. Nastavni sadržaj organizovan je tako da studenti dobijaju neophodnu osnovu za dalji nastavak teorijskih studija na doktorskom nivou.

 

Struktura studijskog programa

U prvom semestru studenti polažu 2 obavezna predmeta koji nose po 6 ESPB. Studenti biraju 3 predmeta iz izbornog bloka 1, od ukupno 5 izbornih predmeta, koji nose po 6 ESPB. U durgom semestru studenti polažu jedan obavezan predmet koji nosi 6 ESPB. Studenti biraju 2 predmet iz izbornog bloka 2, od ukupno 4 izborna predmeta, koji nose po 6 ESPB. Studenti izrađuju završni rad koji nosi 10 ESPB. Po završetku studija, studenti brane završni rad koji nosi 2 ESPB.

 

Nastavni plan i program

MAS Komunikologije - Fakultet političkih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više