Master međunarodne studije: modul Međunarodno humanitarno pravo i pravo ljudskih prava

Fakultet političkih nauka

Beograd
Pravo
Master studije
124000.00 RSD
2 semestra
Srpski

Fakultet političkih nauka u Beogradu organizuje master studije na studijskom programu master akademskih studija "Međunarodne studije - Međunarodno humantirano pravo i pravo ljudskih prava".

 

Program traje jednu godinu i ima 60 ESPB bodova.

 

Uslovi za upis

U prvu godinu studijskih programa master akademskih studija može se upisati lice koje je završilo osnovne akademske studije na Fakultetu političkih nauka i druge fakultete iz grupacije društveno-humanističkih nauka, ostvarivši najmanje 240 ESPB, kao i lice koje je završilo osnovne studije u četvorogodišnjem trajanju na Fakultetu političkih nauka ili nekom drugom fakultetu iz grupacije društvenih nauka po propisima koja su važila do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju. U prvu godinu master akademskih studija može se upisati i lice koje je završilo integrisane studije, odnosno master akademske studije, ostvarivši 300 ESPB na Fakultetu političkih nauka i drugih fakulteta utvrđenih studijskim programom za koji se prijavljuju.

 

Šta mogu da radim posle studija?

Pohađanjem ovog master modula studenti će unaprediti postojeća i steći nova teorijska i praktična znanja i veština u oblasti međunarodnog humanitarnog prava i prava ljudskih prava, kao i srodnih naučnih disciplina radi razumevanja prirode, strukture i načina zadovoljavanja potreba i interesa subjekata međunarodnih odnosa u složenim okolnostima međunarodnog karaktera. Pored toga steći će neophodno znanje o lokalnim, regionalnim, nadnacionalnim i globalnim dimenzijama delovanja na unapređenju i zaštiti međunarodnog humanitarnog prava i prava ljudskih prava.

 

Struktura stuidjskog programa

U prvom semestru student polažu 3 obavezna predmeta koji nose po 6 ESPB. Studenti biraju 2 predmeta iz izbornog bloka 1, od ukupno 4 izborna predmeta, koji nose po 6 ESPB. U drugom semestru studenti polažu 2 obavezna predmeta koji nose po 6 ESPB. Studenti biraju jedan predmet iz izbornog bloka 2, od ukupno 4 izborna predmeta, koji nosi 6 ESPB. Studenti brane završni rad koji nosi 12 ESPB.

 

Nastavni plan i program

MAS Međunarodne studije - Međunarodno humanitarno pravo i pravo ljudskih prava - Fakultet političkih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više