Bezbednost drumskog saobraćaja

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu

Niš
Saobraćaj
Specijalističke studije
na upit
2 semestra
Srpski

Bezbednost drumskog saobraćaja

Poslednjih godina na svetskom nivou rad u oblasti bezbednosti drumskog saobraćaja doživljava veliku ekspanziju. Na svim nivoima organizovanja pokušava se efikasnom organizacijom i preraspodelom rada ostvariti što bolji rezultat na smanjenju broja saobraćajnih nezgoda i njihovih posledica. Uzimajići u obzir broj saobraćajnih nezgoda i štetnost njihovih posledica, organizacija i rad u oblasti bezbednosti drumskog saobraćaja zauzima značajno mesto u hijerarhiji prioritetnih zadataka savremenog društva. Uspostavljanje prihvatljivog nivoa, odnosno željenog stanja, bezbednosti drumskog saobraćaja podrazumeva, između ostalog i konstantno unapređenje obrazovanja i stečenih znanja stručnjaka iz ove oblasti, što ujedno predstavlja osnovni cilj studijskog programa.

 

CILjEVI I ISHODI

Prilagođavajući se savremenim zahtevima i standardima visokoškolskog obrazovanja, a u skladu sa potrebama savremenog društva, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu je 2008. godine, na specijalističkim studijama akreditovala studijski program Bezbednost drumskog saobraćaja. Studijski program koncipiran je tako da predstavlja specijalizaciju stručnjaka iz uže oblasti Bezbednost i kontrola saobraćaja, a predstavlja savremeni, usklađen, logičan i neophodnan nastavak studijskog programa drumski saobarćaj na osnovnim studijama.
Sadržaj studijskog programa rađen je u skladu sa Standardima za akreditaciju studijskih programa, koje je doneo Nacionalni savet za visoko obrazovanje. Studijski program je u trajanju od jedne godine (dva semestra-60 ESPB) i prilagođen je savremenim evropskim iskustvima u obrazovanju ovog profila stručnjaka.
Studijski program nastao je kao posledica činjenice da poslednjih godina, na svetskom nivou, rad u oblasti bezbednosti drumskog saobraćaja doživljava veliku ekspanziju. Uzimajići u obzir veliki broj saobraćajnih nezgoda i štetnost njihovih posledica, organizacija i rad u oblasti bezbednosti drumskog saobraćaja zauzima značajno mesto u hijerarhiji prioritetnih zadataka savremenog društva.
Na svim nivoima organizovanja savremena društva ulažu ogromne napore kako bi se ostvarili što bolji rezultati na smanjenju broja saobraćajnih nezgoda i njihovih posledica. Uspostavljanje prihvatljivog nivoa, odnosno željenog stanja, bezbednosti drumskog saobraćaja podrazumeva, između ostalog i konstantno unapređenje obrazovanja i stečenih znanja stručnjaka iz ove oblasti, što ujedno predstavlja osnovni cilj ovog studijskog programa.
Osnovni ili primarni cilj studijskog programa je sticanje stručnih znanja i praktičnih veština iz oblasti Bezbednosti i kontrole saobraćaja, odnosno postizanje kompetencija neophodnih za obavljanje praktičnih poslova i zadataka iz navedene oblasti. Pored toga, ovaj studijski program usmeran je ka razvoju kreativnih sposobnosti studenata koji podrazumeva: identifikaciju i analizu određenog problema, planiranje i realizaciju odgovarajućih mera, razvoj kritičkog mišljenja, donošenje konkretnih rešenja, pisanje stručnih izveštaja i saopštavanje i javno izlaganje postignutih rezultata rada.
Krajnji cilj studijskog programa Bezbednost drumskog saobraćaja je da obrazuje stručnjaka koji je tokom procesa studiranja stekao potrebna stručna znanja i praktične veštine, koja sa stručnog i praktičnog aspekta mogu biti primenjena na rešavanju praktičnih poslova i problema u oblasti bezbednosti i kontrole saobraćaja.
Pored konkretnih, postavljeni su i sledeći opšti ciljevi sudijskog programa: usklađenost sa postavkama Bolonjskog procesa, visoki stepen vertikalne i horizontalne mobilnosti studenata, terenska nastava i praktična realizacija projekata, timski rad itd.
Pored ciljeva, kroz studijski program, postavljeni su i očekivani ishodi učenja, odnosno precizni iskazi o tome šta će studenti biti u stanju da urade nakon završetka studija na ovom studijskom programu i koliko će to uspešno obavljati. Pohađanjem ovog studijskog programa student stiče znanja i praktične veština koje treba da ga učine sposobnim da individualno ili u timu rešava konkretne i praktične probleme iz oblati bezbednosti saobraćaja. Očekivani ishodi učenja su osposobljenost studenta da stečena znanja i veštine primeni u praksi na sledećim poslovima: analiza saobraćajnih nezgoda u cilju povećanja nivoa bezbednosti saobraćaja; izrada strategije i taktike sprečavanja saobraćajnih nezgoda na određenom području; organizacija i sprovođenje uviđaja saobraćajnih nezgoda; ekspertize - veštačenja saobraćajnih nezgoda; organizacija rada centara za obuku vozača; kontrola i regulisanje saobraćaja; eksploatacija i održavanja puteva sa aspekta bezbedniost saobraćaja.
Generalno, očekivani ishod učenja je da se student praktično i teorijski osposobi da postane kvalitetan specijalista - strukovni inženjer saobraćaja u praksi, a što se postiže aktivnom nastavom, nizom praktičnih vežbi, obavljanjem prakse u nekoj od radnih organizacija, izradom konkretnih projektnih zadataka, itd.

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više