Imunobiologija sa mikrobiologijom

Biološki fakultet

Beograd
Biologija
Specijalističke studije
90000.00 RSD
2 semestra
Srpski

Biološki fakultet u Beogradu organizuje specijalističke studije na studijskom programu specijalističkih akademskih studija "Imunobiologija sa mikrobiologijom".

 

Program traje jednu godinu i ima 60 ESPB bodova.

 

Po završetku studijskog programa student stiče akademski naziv Specijalista biolog.

 

Uslovi za upis

U prvu godinu specijalističkih akademskih studija mogu se upisati lica koja su završila osnovne akademske i master akademske studije ili integrisane akademske studije, u ukupnom obimu od najmanje 300 ESPB bodova na studijskim programima biološke, medicinske, veterinarske, poljoprivredne i farmaceutske orijentacije. Takođe, mogu se upisati lica koja su završila osnovne studije, odgovarajućeg profila, po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

 

Šta mogu da radim posle studija?

Po zavreštk studija, studenti stiču znanja i veštine neophodne za rad u imunobiološkim i mikrobiološkim laboratorijama u medicinskim, farmaceutskim, veterinarskim i drugim ustanovama koje primenjuju znanja iz imunobiologije i mikrobiologije.

 

Struktura studijskog programa

U prvom semestru studenti polažu 3 obavezna predmeta koji nose po 6 ESPB. Studenti biraju jedan predmet od dva izborna predmeta, koji nosi 6 ESPB. Studenti izrađuju specijalističku disertaciju koja nosi 6 ESPB. U drugom semestru studenti polažu jedan obavezan predmet koji nosi 10 ESPB. Studenti izrađuju specijalistički rad koji nosi 10 ESPB. Studenti pišu i brane specijalistički rad koji nosi 10 ESPB.

 

Nastavni plan i program

SAS Imunobiologija sa mikrobiologijom - Biološki fkaultet u Beogradu - nastavni plan i program

 

 

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više