Niš
Telekomunikacije
Specijalističke studije
na upit
2 semestra
Srpski

Komunikacione tehnologije

 

Realizacija programa uključuje sticanje sposobnosti i veština vezanih za uspešno bavljenje komunikacionim tehnologijama u proizvodnji, održavanju, tehnologiji i eksploataciji sredstava rada u skladu sa svetskim iskustvima u oblasti profesionalne edukacije, ali uzimajući u obzir i specifične okolnosti koje važe u Srbiji i lokalnom okruženju. Po završetku specijalističkih studija studenti stiču kompetencije da samostalno i u timskom radu obavljaju mnoge poslove od velike važnosti za opšte tehničke i telekomunikacione tokove u regionu i postaju potpuno osposobljeni za ulazak u novi svet komunikacionog i informatičkog društva.

 

CILjEVI I ISHODI

 

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu ima dugogodišnje iskustvo u organizaciji i ostvarivanju studija iz oblasti elektrotehnike, elektronike, komunikacione i računarske tehnike.
Prilagođavajući se savremenim zahtevima i standardima visokoškolskog obrazovanja i standardima Bolonjske deklaracije, Visoka tehnička škola je u prvom ciklusu akreditovala specijalistički studijski program Komunikacione tehnologije.
Koncepcija studijskog programa je takva da on predstavlja nastavak ranije akreditovanog programa Komunikacione tehnologije na osnovnim strukovnim studijama.
Ovaj studijski program nastao je kao posledica potrebe da se stvara visokoobrazovani stručni kadar koji će biti u stanju da aktivno prati i utiče na kretanja u oblasti komunikacionih tehnologija.
Sadržaj studijskog programa rađen je u skladu sa Standardima za akreditaciju studijskih programa drugog stepena strukovnih studija, koje je doneo Nacionalni savet za visoko obrazovanje. Studijski program je u trajanju od jedne godine (dva semestara - 60 ESPB) i prilagođen je savremenim evropskim iskustvima u obrazovanju ovog profila stručnjaka.
Prilikom pravljenja elaborata za akreditaciju, cilj postojanja ovog studijskog programa bio je jasno postavljen i istaknut, a to je sticanje opštih i stručnih znanja, kao i veština za uključivanje u radni proces i kvalitetno obavljanje strukovne delatnosti iz oblasti Komunikacionih tehnologija.

Drugim rečima, osnovni ili primarni cilj studijskog programa je sticanje opštih i stručnih znanja i veština iz oblasti komunikacija (mobilne, satelitske, optičke komunikacije, obrade signala, računarske tehnike i dr.).

Pored konkretnih, postavljeni su i sledeći opšti ciljevi studijskog programa: usklađenost sa postavkama Bolonjskog procesa, visoki stepen vertikalne i horizontalne mobilnosti studenata, terenska nastava i praktična realizacija projekata, timski rad kao i i fleksibilna organizacija studija po želji svakog studenta (prilagođavanje programskog sadržaja studija afinitetima studenta, ali uz zadržavanje obima stručnih znanja koje osiguravaju da se zadrži programsko jezgro specijalističkih studija).

Pored ciljeva, postavljeni su i očekivani ishodi učenja, tj. precizni iskazi o tome šta će studenti biti u stanju da urade ili naprave nakon završetka studija na ovom studijskom programu. Nakon završetka studija studenti su osposobljeni za primenu savremenih tehničko-tehnoloških metoda u cilju rešavanja konkretnih problema i zadataka iz oblasti komunikacija i računarstva, a naravno i ovladavanje specifičnih praktičnih veština potrebnih za obavljanje svih delatnosti vezanih za oblast komunikacionih tehnologija, računarstva, softvera i hardverskih komonenti, uz primenu i praćenje novina u struci.

Generalno, očekivani ishod učenja je da se student u toku studija praktično i teorijski osposobljava da postane dobar inženjer-specijalista struke u praksi.

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više