Beograd
Informacione tehnologije
Specijalističke studije
na upit
2 semestra
Srpski

Saobraćajno inženjerstvo

 

Cilj studijskog programa je osposobljavanje studenata za uspešan kako individualni tako i za timski rad; razumevanje i kritička ocena saobraćajno-transportnih sistema; upoznavanje sa tehnikama planiranja komunikacionih sistema; analiza transportnih mreža; obezbeđivanje teorijske osnove za razumevanje modernih servisa koji se koriste za upravljanje transportnih sistemima; primenu kvalitativnih i kvantitativnih metoda prognoziranja; dizajniranje i implementacija distributivnih sistema; projektovanje i kreiranje  transportnih ruta prema različitim kriterijumima.

Studijski program Saobraćajno inženjerstvo je inicijalno namenjen studentima koji su na osnovnim studijama pohađali studijski program za poštanske i bankarske tehnologije i koji žele da nastave sa daljim školovanjem iz saobraćajne oblasti odnosno studentima koji žele da steknu nova znanja iz oblasti saobraćaja, transporta i logistike.

 Studenti koji završe specijalističke studije na ovom smeru steći će teorijska i praktična znanja neophodna za obavljanje poslova u okviru transportno-logističkih sistema, uz dobro poznavanje modernih sistema kompjuterskih komunikacija. Takođe, osposobljeni su za rad u okviru poštanskog sektora kao i za rad na polju saobraćaja u kompanijama najrazličitijih veličina, od najmanjih do najvećih; mogu se uspešno uključiti u analizu, projektovanje i realizaciju transportnih mreža i logističkih sistema različitog tipa.

 Prema planu studijskog programa nastava se odvija u sklopu predavanja, auditornih i laboratorijskih vežbi.

 Nastava se realizuje u toku jedne školske godine koja obuhvata tri trimestra u kojima se odvija nastava, a ukupna vrednost studija je 60 ESPB, predmeti imaju logičan redosled.

 Svi predmeti su podeljeni u grupacije obaveznih i izbornih tako da se studenti u zavisnosti od svojih afiniteta, sposobnosti i ineteresovanja temeljnije usmeravaju na određenu oblast; po planu studijskog programa student ima šest obaveznih predmeta (36 ESPB) i 7 sedam izbornih predmeta, kao i specijalističku praksu i specijalistički rad koji nose dodatnih 6 ESPB.

 Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije raspolaže velikim brojem računara i prateće računarske opreme.

 Stručnjaci u ovoj oblasti posao mogu potražiti u JP PTT saobraćaja „Srbija“, kod privatnih operatora u oblasti pružanja poštanskih i logističkih servisa, u transportnim sistemima različitih vidova transporta, špediterskim preduzećima, robnim terminalima različitih vidova transporta, robno-transportnim centrima - logističkim centrima, kontenerskim terminalima, slobodnim i carinskim zonama, industrijskim preduzećima, trgovačkim preduzećima, mega marketima i distribucijskim kućama…

 Po završetku studija stiče se zvanje strukovni inženjer saobraćaja-specijalista.

 

Nastavni plan

Saobraćajno inženjerstvo
Predmet Status ESPB
Planiranje komunikacionih servisa O 6
Informacioni sistemi u logistici O 6
Robno-transportni centri O 6
Korporativna strategija O 6
Poslovno pravo O 6
Upravljanje lancima snabdevanja O 6
Specijalistička praksa O 1
Specijalistički rad O 5
     
Upravljanje podacima IZ 6
Web tehnologije IZ 6
E poslovanje IZ 6
Objedinjene komunikacije IZ 6
Komunikacioni modeli IZ 6
Sistemi međubankarskih komunikacija IZ 6
Ekološki inženjering IZ 6

 

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više