Beograd
Zaštita na radu
Specijalističke studije
96000.00 RSD
2 semestra
Srpski

Za specijalističke strukovne studije rang lista kandidata za svaki studijski program formira se prema broju ostvarenih bodova, po kriterijumima prikazanim u tabeli dole. Profesionalni profil se vrednuje u skladu sa vrstom prethodnog obrazovanja, radnim stažom u struci, ukupnim radnim stažom, učešćem na stručnim projektima, priznanjima o radu, referencama i sl. Kandidat može biti upisan ako se na konačnoj rang listi nalazi do broja odobrenog za upis na studijski program.

 

Učesnik konkursa koji smatra da redosled kandidata na Jedinstvenoj rang listi nije utvrđen na način predviđen Konkursom, može uložiti žalbu direktoru Škole u roku od 3 dana od objavljivanja Jedinstvene rang liste. Direktor donosi odluku po žalbi u roku od 3 dana od dana podnošenja žalbe. Odluka Direktora po žalbi je konačna.

 

Nakon odlučivanja po prispelim žalbama, Škola utvrđuje i objavljuje Konačnu rang listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim ovim Konkursom.

 

Položaj, tj. redni broj kandidata na Konačnoj rang-listi određuje da li je kandidat stekao uslov za upis u prvu godinu osnovnih studija (ili na specijalističke studije), i to da li će biti finansiran iz budžeta ili će plaćati školarinu (na specijalističkim studijama svi studenti plaćaju školarinu).

 

Uslov za upis na teret budžeta za osnovne strukovne studije: ostvareno najmanje 50 bodova i položaj kandidata na konačnoj rang listi u okviru odobrene kvote za upis na teret budžeta.

 

Uslov za upis samofinansirajućih studenata na osnovne strukovne studije: ostvareno najmanje 30 bodova i položaj kandidata na konačnoj rang listi u okviru odobrene kvote za upis samofinansirajućih studenata.

 

Za upis na specijalističke strukovne studije uslov je da se kandidat na konačnoj rang listi nalazi u okviru odobrene kvote za upis.

 

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u roku predviđenim ovim konkursom, Škola će upisati umesto njega drugog kandidata, prema redosledu na Konačnoj rang listi, u roku utvrđenom ovim Konkursom.

 

Broj studenata za upis na specijalističke strukovne studije biće definisan u Konkursu za upis. Način bodovanja kandidata i kriterijumi za upis na studijske programe dati su u tabeli:

 

Studijski program
i broj studenata za upis
Opšti kriterijumi za formiranje rang liste
(maksimum 100 bodova)
kriterijum maks. broj bodova
1. Ocenjivanje usaglašenosti proizvoda prethodno obrazovanje 40
opšti test poznavanja struke 40
profesionalni profil (portfolio) 20
2. Grafička proizvodnja prethodno obrazovanje 30
opšti test poznavanja struke 20
profesionalni profil (portfolio) 50
3. Zaštita na radu prethodno obrazovanje 40
opšti test poznavanja struke 40
profesionalni profil (portfolio) 20
Profesionalni profil se vrednuje u skladu sa vrstom prethodnog obrazovanja, radnim stažom u struci, ukupnim radnim stažom, učešćem na stručnim projektima, priznanjima o radu, referencama i sl.

Podeli

Slični studijski programi

Loading...

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više