Testovi iz biologije

Uradi test iz biologije. Testiraj znanje i proveri koliko dobro poznaješ oblast biologija. Test znanja sadrži 15 pitanja.

1. Jedno Barovo telo imaju:

2. Zigot se deli na veći broj blastomera:

3. Funkcionalno najvažniji deo međumozga je:

4. Uslovni refleksi:

5. Šta se od sledećeg NE nalazi u srži bubrega?

6. Šta je transkripcija?

7. U vodenim ekosistemima sa bogatom organskom produkcijom organske materije se u mulju brže talože nego što bakterije uspevaju da ih mineralizuju. Takva sredina je:

8. Za svaku organsku vrstu i svaki ekološki faktor, prilikom delovanja na organizam, postoji stepen i intenzitet kada je njegovo dejstvo najpovoljnije što se naziva:

9. Koja ćelijska organela ima dvostruku ćelijsku membranu:

10. Osnovna strukturna i funkcionalna komponenta jedra je:

11. U anafazi II mejoze dolazi do:

12. U tvrdokrilce spada:

13. U koži vodozemaca najviše ima:

14. Pojave rastenja i razvića u kojima svetlost ima regulatornu ulogu su:

15. Hitin je polisaharid koji izgrađuje spoljašnji skelet:

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više