Testovi iz fizičke hemije

Uradi test iz fizičke hemije. Testiraj znanje i proveri koliko dobro poznaješ oblast fizička hemija. Test znanja sadrži 15 pitanja.

1. Jedinica za pritisak je:

2. Talasna dužina (λ) elektromagnetnog zračenja iz vidljivog dela spektra je:

3. Odrediti broj stepeni slobode u jednokomponentnom dvofaznom sistemu:

4. Koliko se puta promeni pritisak idealnog gasa ako mu se temperatura poveća 2 puta?

5. Neka supstanca ima tačku ključanja na 1633 K. Izražena u stepenima Celzijusa ona iznosi:

6. Koliki je pH rastvora u kome je koncentracija OH- jonova 10-3 mol/l?

7. 1 mol elektrona ima nelektrisanje (u kulonima) od: (1e = 1.602 x 10-19 C)

8. α-čestice:

9. Pri povećanju zapremine idealnog gasa dva puta, na konstantnoj temperaturi, pritisak se:

10. Za reakciju 2A+B=C brzina nestajanja komponente A je:

11. Rastvor sa apsorbancijom 1 u odnosu na rastvor sa apsorbancijom 0,5:

12. Monohromatskoj svetlosti odgovara svetlost:

13. Izotermski procesi su oni za koje važi:

14. Egzotermne su one reakcije pri kojima se:

15. Odrediti broj stepeni slobode u jednokomponentnom trofaznom sistemu.

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više