Testovi iz fizike

Uradi test iz fizike. Testiraj znanje i proveri koliko dobro poznaješ oblast fizika. Test znanja sadrži 15 pitanja.

1. Svetli predmet postavljen je ispred tankog sabirnog sočiva žižne daljine f . Ako je rastojanje između predmeta i realnog lika minimalno, udaljenje predmeta od sočiva iznosi:

2. Gustine leda i vode su ρL i ρV, respektivno. Odnos zapremine leda ispod površi vode i ukupne zapremine leda je:

3. Horizontalna greda dužine 6 m mase 300 kg postavljena je na dva oslonca. Jedan je udaljen 2 m od levog kraja, a drugi 1 m od desnog kraja. Sile u osloncima grede iznose (g=10m/s^2)

4. Koja veličina se održava konstantnom pri izobarnom procesu?

5. U nuklearnoj reakciji 89Ac228 → 90Th228 + X, čestica X je:

6. Koliku maksimalnu visinu dostigne telo bačeno vertikalno naviše početnom brzinom 20 m/s?

7. Teg mase m = 200 [g] obešen o oprugu izvrši 30 oscilacija u minuti, amplitude A = 0,1 [m]. Odrediti krutost opruge?

8. Zapremina 3 mola helijuma pri normalnim uslovima je (101.3Kpa, t=0oC):

9. Otvorena na oba kraja vertikalna U cev konstantnog poprečnog preseka napunjena je vodom do određenog nivoa. Ukupna dužina vodenog stuba u U cevi je 20 cm. Ako se kratkotrajnim delovanjem pritiska na površ vode u jednom kraku voda izvede iz ravnotežnog položaja, vodeni stub će oscilovati sa kružnom frekvencijom: ( g =10m/s2 )

10. Telo mase 800 g se kreće pod dejstvom konstantne sile. Za vreme dok sila izvrši rad od 48 J, brzina tela se promeni za 4m/s. Srednja brzina tela u tom intervalu vremena je: 

11. Transverzalni talas se prostire duž zategnute žice u pozitivnom smeru x-ose. Udaljenost čestica žice od ravnotežnog položaja pri kretanju talasa se u SI sistemu može opisati jednačinom y(x,t)=53*10-6 sin(188t-3.14x).Količnik fazne brzine talasa i maksimalne brzine delića žice pri kretanju talasa je približno:

12. Barometar je izumeo i sa njim prvi izmerio atmosferski pritisak?

13. Učestanost oscilatora personalnog računara je 2500 MHz. Jedan takt centralne procesorske jedinice traje

14. Pri prolasku kroz optičku rešetku najviše skreće:

15. Ako se telo, koje je krenulo iz stanja mirovanja, dalje kreće jednako ubrzano, njegova brzina će biti srazmerna:

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više