Testovi iz hemije

Uradi test iz hemije. Testiraj znanje i proveri koliko dobro poznaješ oblast hemija. Test znanja sadrži 15 pitanja.

1. Etanol se dobija fermentacijom (vrenjem) glukoze.

2. Slobodnu poluacetalnu hidroksilnu grupu nema:

3. U reakciji šećera sa Fehling-ovim rastvorom dolazi do:

4. Koja je pH vrednost slabo baznog rastvora?

5. U svojim stabilnim jedinjenjima zemnoalkalni metali obično postoje kao:

6. Koncentrovana sumporna kiselina, pod određenim uslovima može

7. Azot se u prirodi javlja kao:

8. U kojim od navedenih jedinjenja vodonik, u svakom od njih, ima oksidacioni broj –1?

9. Valentne orbitale kiseonika (O) su: 

10. Šta se podrazumeva pod pojmom valentni elektroni?

11. U 250 cm3 rastvora nalazi se 1,5·1018 OH- jona. pH-vrednost ovog rastvora iznosi:

12. Ako je maseni broj nekog atoma 61, a njegov atomski broj 29, onda taj atom sadrži: 

13. Atom sa atomskim brojem 34 i masenim brojem 79 sadrži:

14. Elektrofilnom adicijom hlorovodonika na propen nastaje:

15. Amonijak se adira na karbonilnu-grupu acetona gradeći nestabilni adicioni proizvod koji lako gubi vodu i daje:

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više