Testovi iz hemije

Uradi test iz hemije. Testiraj znanje i proveri koliko dobro poznaješ oblast hemija. Test znanja sadrži 15 pitanja.

1.
U kom nizu jedinjenja se nalaze jedinjenja koja mogu reagovati sa kalijum-hidroksidom:
2.
Oksidacijom propilbenzena sa jakim oksidacionim sredstvom dobija se:
3.
Dve karboksilne (-COOH) i jednu amino grupu (-NH2) sadrži:
4.
Slobodnu poluacetalnu hidroksilnu grupu nema:
5.
Oksidacijom sekundarnih alkohola nastaju:
6.
Koliko je grama CaCO3 potrebno da bi se zagrevanjem dobilo 22 g CO2? Podaci: Ar(Ca)=40, Ar(C)=12, Ar(O)=16.
7.
Mol je u SI sistemu osnovna jedinica za:
8.

Koje od navedenih soli rastvaranjem u vodi daju kiselu sredinu:

9.

Zamenom jednog ili više vodonikovih atoma u molekulima ugljovodonika atomima halogena nastaju:

10.

Masti i ulja su:

11.

Zagrevanjem etanske kiseline sa etanolom u prisustvu H+ kao katalizatora nastaje:

12.

Masvode koja treba da ispari iz 250g petopostotnog (5%) rastvora neke supstance da bi se dobio desetopostotni (10%rastvor iste supstance je:

13.

Amonijak se adira na karbonilnu-grupu acetona gradeći nestabilni adicioni proizvod koji lako gubi vodu i daje:

14.

Metil-jodid i benzen u prisustvu aluminijum-hlorida reaguju i daju:

15.

Propanska kiselina se može dobiti:

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više