Testovi iz informatike

Uradi test iz informatike. Testiraj znanje i proveri koliko dobro poznaješ oblast informatika. Test znanja sadrži 15 pitanja.

1. Spoljne memorije se koriste za?

2. Šta ubrzava rad računara?

3. Ekran računara predstavlja njegovu:

4. Mašinski jezik predstavlja jezik od:

5. Web server je:

6. U ISO/OSI referentnom modelu za otvorenu međusobnu komunikaciju, sloj koji uspostavlja logički put između čvorova, adresira i rutira poruke naziva se:

7. Koliko različitih kombinacija nula i jedinica može da ima jedan bajt:

8. U fazi izvršenja program se nalazi:

9. Restartovanje računara podrazumeva:

10. Software Suites je:

11. Naplaćivanje usluga Internet bankarstva može biti:

12. Da li se, u Excel-u, pomoću naprednog filtriranja Advanced filter može filtrirati po više kolona i više uslova:

13. Kapacitet memorije od 1KB označava:

14. Prvi personalni računar opšte namene za ličnu upotrebu kreirala je 1981. godine kompanije:

15. Koja od navedenih ekstenzija predstavlja arhive podataka?

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više