Testovi iz istorije

Uradi test iz istorije. Testiraj znanje i proveri koliko dobro poznaješ oblast istorija. Test znanja sadrži 15 pitanja.

1. Tokom Grčko-Persijskih ratova (5. vek pre n. e.) Grci i Persijanci su vodili četiri bitke, od kojih je jedna bila pomorska. Reč je o:

2. Nedaleko od Kladova nalazi se sačuvano svedočanstvo o rimskom osvajanju Dakije:

3. U jednom od krstaških ratova, umesto zauzimanja Jerusalima i oslobađanja Hristovog groba, krstaši su zauzeli Carigrad i izazvali prvi pad Vizantijkog carstva. Navedite godinu kada je zauzet Carigrad:

4. Ferdinand Kortez je, u 16. veku, pokorio državu:

5. Oziris je u Egiptu bio bog:

6. Dеlski sаvеz је prеrаstао u Аtinski pоmоrski sаvеz:

7. Тоkоm Drugоg punskоg rаtа (218-201. gоd. prе n.е.) Rimlјаni su rаtоvаli i prоtiv:

8. Žitiје cаrа Dušаnа nаpisао је:

9. Prvi vеći sukоb izmеđu ustаnikа i dаhiја оdigrао sе:

10. FNRJ je proglašena 29. XI 1945. i bila je definisana kao:

11. Vladar koji je prvi stvorio jedinstveno carstvo na tlu Mesopotamije: 

12. Kristofer Kolumbo bio je: 

13. Jugoslovenski Ustav iz 1931. bio je "podaren". 

14. Kao pokrovitelj Balkanskog saveza 1912.g. bila je: 

15. Prvi ustav koji je Srbija samostalno donela i koji je zaživeo, bio je iz: 

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više