Testovi iz matematike

Uradi test iz matematike. Testiraj znanje i proveri koliko dobro poznaješ oblast matematika. Test znanja sadrži 15 pitanja.

1. Od 350kg brašna dobija se 450kg hleba. Koliko procenata iznosi težina hleba prema težini brašna?

2. Rastavi polinom na činioce m2x − n2 x + m2 y − n2 y?

3. Odredi najmanji zajednički sadržalac za polinome 2x − 6; x2 − 9; x2 − 6x + 9?

4. Izračunaj zbir prvih 8 članova niza 2, 6, 18, ...

5. Razlika veće i manje osnovice jednakokrakog trapeza čiji je obim 32cm, a poluprečnik upisanog kruga 2cm, iznosi(u cm):

6. Neka su α, β i γ uglovi, a a, b i c dužine stranica naspram datih uglova proizvoljnog trougla, tada je cos α/a + cos β/b + cos γ/c jednako:

7. Ako je x>0, kolikoprocenata od x je izraz x/50 + x/25?

8. Oko kruga je opisan trapez čija srednja linija iznosi 8cm. Obim trapeza je (u cm):

9. Zbir svih rešenja jednačine sin2x=1+√2 cosx+cos2x na intervalu (0,2Π) je:

10. Lopta je upisana u kocku. Odnos površina lopte i kocke je:

11. Jednačina 92 √x-1-4·32 √x-1+3=0:

12. Ako je x = -1, vrednost izraza -(x4 + x3 + x2 + x) iznosi:

13. Simetrale uglova trougla seku se u tački koja se zove:

14. Površina kružnog prstena je:

15. Rešenje logaritamske jednačine lg x + lg 2x = lg 200 je:

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više