Testovi iz matematike

Uradi test iz matematike. Testiraj znanje i proveri koliko dobro poznaješ oblast matematika. Test znanja sadrži 15 pitanja.

1.
Cena neke robe je povećana za 10%, a zatim snižena za 10%. Ako je posle toga cena 99 dinara, kolika je bila prvobitna cena te robe?
2.
Trinaesti član aritmetičkog niza -2, -6, -10,…. je:
3.
Kompleksan broj (1 + i √3)9 + (√3 - i)9; (i = √-1) jednak je:
4.
Koja od sledećih nejednakosti je tačna za svako x ∈ (0, 1)?
5.
Ako je loga b = √2 tada je log a/b (ab) jednako :
6.
Skup rešenja sistema nejednačina x2 - 4 ≤ 0; 1 - 2x + x2 > 0; x2 - (3 + √3)x + 2 + √3 > 0 je oblika :
7.
Skup svih realnih vrednosti x za koje važi nejednakost 3x-81/(42x+1-32)√5x²-3/2-125≤0 je oblika (za neke realne a i b takve da je 0:
8.
Rastojanje tačke (1,-1) od prave x+2y-4=0 iznosi:
9.
Koliko rešenja ima jednačina cos2x-sin22x=0 na segmentu [0,2Π]?
10.
Ugeometrijskoj progresiji a1+a5=51, a2+a6=102. Za koju vrednost n je zbir n prvih članova te progresije Sn=3069?
11.
Date su funkcije: f1(x)=2log2x, f2(x)=log22x, f3(x)=x, f4(x)=(x·2-log2√x)2. Tačan je iskaz:
12.
Ako je x = -1, vrednost izraza -(x4 + x3 + x2 + x) iznosi:
13.

Broj realnih rešenja jednačine √ x + 2 = −x jednak je:

14.

Zbir tri prirodna broja je 1995. Ako je prvi broj za 30% veći od drugog, a drugi za 30% veći od trećeg, onda je prvi broj:

15.

Učenik je pročitao knjigu za 20 dana, tako što je svakog dana čitao po 45 minuta. Za koliko dana bi isti učenik pročitao istu knjigu da je čitao jedan sat dnevno?

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više