Testovi iz programiranja

Uradi test iz programiranje. Testiraj znanje i proveri koliko dobro poznaješ oblast programiranja. Test znanja sadrži 15 pitanja.

1. Jedini jezik koji računar razume je:

2. Kojoj od navedenih operacija nije mesto u spisku?

3. Naredba If - then predstavlja:

4. Šta je tačno?

5. EBNF je:

6. Koja je bolja varijanta (sa aspekta preglednosti i lakšeg menjanja koda) u C+ -u, u odnosu na pisanje višestrukih if-else konstrukcija ?

7. U programskom jeziku C sa aspekta korišćenja pointera, ime niza je istovremeno i:

8. Kako se postavlja dvodimenzioni niz u memoriji ?

9. U programskom jeziku upotrebom Debagera moguće je pratiti stanje:

10. U programskom jeziku C++ konstruktor ima ime:

11. Java interfejsi su:

12. U Javi overriding metoda je postupak:

13. U Visual C++ programskom jeziku ubacivanje stavki u ComboBox u property prozoru vrši se preko:

14. U Visual C++-u funkcija GetItemDlg vraća:

15. U Visual C++-u MessageBox konstruktor može da ima najviše:

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više