Testovi iz programiranja

Uradi test iz programiranje. Testiraj znanje i proveri koliko dobro poznaješ oblast programiranja. Test znanja sadrži 15 pitanja.

1. Prenos argumenata pri pozivu potprograma u opštem slučaju može biti po:

2. Po Fon Nojmanovoj računarskoj arhitekturi, u radnoj memoriji se nalaze:

3. Naredba WHILE - DO je petlja sa izlaskom na:

4. U programskom jeziku C++ negativan broj kao izlazna vrednost iz programa znači:

5. U programskom jeziku C++ na mestu direktive za definiciju konstante, preprocesor će:

6. U programskom jeziku C++ varijabla koja je deklarisana kao volatile ima vrednost:

7. U programskom jeziku upotrebom Debagera moguće je pratiti stanje:

8. Javin SWING paket je namenjen:

9. Šta predstavlja Transact - SQL (T-SQL)?

10. Obrazac po kojem se kriraju nove baze podataka nalaze se u sledecoj sistemskoj bazi SQL servera?

11. U SQL-u kako ćemo izbrojati redove neke kolone?

12. Bilo koju aktivnost na SQL serveru može obavljati:

13. U SQL-u Tinyint ima opseg vrednosti:

14. U Visual C++ programskom jeziku MFC AppWizard može da generiše context help?

15. U Visual C++ programskom jeziku inicijalizacija dijaloga se vrši preko funkcije:

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više