Testovi iz psihologije

Uradi test iz psihologije. Testiraj znanje i proveri koliko dobro poznaješ oblast psihologija. Test znanja sadrži 15 pitanja.

1. Koji motiv funkcioniše po principu homeostaze?

2. Iracionalni strah od spoljašnjih objekata, pojava ili osoba naziva se:

3. Gađenje prema vrsti hrane kojom smo se prethodno otrovali nastaje mehanizmom:

4. Kada ne primećujemo greške i loše osobine osobe koju smo prethodno pozitivno procenili, reč je o grešci u opažanju koja se zove:

5. Izbaci motiv intelektualnog rada koji ne pripada skupini:

6. Halo efekat je posledica delovanja:

7. Frojdova teorija ličnosti spada u:

8. Na formiranje stavova, interesovanja i sistema vrednosti kod mladih najviše utiče:

9. Porodica spada u koju vrstu psiholoških grupa?

10. Transformisanje energije sirovih i neprihvatljivih nagona u prefinjene, socijalno prihvatljive i cenjene motive naziva se:

11. Situacione teorije ličnosti drugačije se nazivaju:

12. Kо је u psihоlоgiјu uvео pојаm učеnja uviđаnjеm?

13. U kојој оd nаvеdеnih funkciја је dеsnа hеmisfеrа nаdmоćnа:

14. Pоsеbnа fоrmаciја cеntrаlnоg nеrvnоg sistеmа kоја imа vаžnu ulоgu pri mаnifеstоvаnju еmоciја је:

15. Speleolozi se bave proučavanjem:

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više