Testovi iz psihologije

Uradi test iz psihologije. Testiraj znanje i proveri koliko dobro poznaješ oblast psihologija. Test znanja sadrži 15 pitanja.

1. Najteži tip konflikta je:

2. Prosečno inteligentnim osobama smatraju se osobe čiji se umni količnik nalazi u opsegu između:

3. Strah koji nema izvor u spoljašnjoj situaciji zove se:

4. Bine-Simonova skala je poznati test:

5. U kojem delu ličnosti se, po Frojdu, nalaze instinkti i nasleđene osobine?

6. Sposobnost učenja i korišćenja starog iskustva u novim situacijama naziva se:

7. Kod odraslog čoveka osećaji su uvek:

8. Ulaganje napora u ostvarivanju ciljeva koji su prihvatljivi i za pojedinca i za druge ljude je indikator koje zrelosti?

9. Fobija od zatvorenog i skučenog prostora se drugačije naziva:

10. Nesvesno opravdanje razloga svoga neuspeha spada u koji mehanizam odbrane?

11. Međusobna povezanost i zavisnost naših doživljaja i svojstava i njihov uzajamni uticaj naziva se:

12. Jerks-Diksonov zakon određuje:

13. О kоnfliktimа gоvоrimо kаdа:

14. Iz kojeg jezika potiče reč „ugursuz” (nevaljalac, nesretnik)?

15. Velosiped je stari naziv za:

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više