Testovi iz sociologije

Uradi test iz sociologije. Testiraj znanje i proveri koliko dobro poznaješ oblast sociologija. Test znanja sadrži 15 pitanja.

1. Pomeranje pojedinaca i grupa od jedne društvene uloge do druge, u okviru postojećeg statusa i date društveno-profesionalne podele rada, naziva se:

2. Čovek je biće koje se igra i samo dok se igra čovek je u najpotpunijem smislu čovek - "homo ludens", tvrdio je:

3. Instrument izražavanja, ali i konstituisanja i oblikovanja čovekovih misli i osećanja, naziva se:

4. Utemeljivač strukturalizma je?

5. Vrsta pluralizma u Srbiji je?

6. Društvena uloga je centralna kategorija:

7. Šta je alijenacija?

8. Konkubinat je:

9. "Na civilizaciji ličnosti" insistirao je:

10. U kојi mоdеl vеrtikаlnе strukturе društvа spаdа pоdеlа nа viši, viši srеdnji, niži srеdnji i niži slој?

11. Navedite osnovne tipove morala

12. Skup merа i аkcijа kojimа orgаnizovаno društvo usmerаvа svoj demogrаfski rаzvoj je:

13. Osnivač teorije elita je:

14. Srodničke grupe su: 

15. Nacija je: 

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više