Testovi iz sociologije

Uradi test iz sociologije. Testiraj znanje i proveri koliko dobro poznaješ oblast sociologija. Test znanja sadrži 15 pitanja.

1. U dosadašnjoj istoriji sociologije uobličena su tri osnovna teorijska stanovišta koja se, uslovno, mogu označiti kao:

2. Ličnost koja se, u svakoj situaciji ponaša na prikladan način, bez ikakvog pokazivanja svoje individualnosti i kritičkog stava, je:

3. Izuzetno važan oblik čovekove stvaralačke sposobnosti i mogućnosti estetskog doživljavanja sveta zove se:

4. Zemlju - poljoprivredu kao osnovni izvor društvenog prosperiteta uzimaju?

5. Svojina je?

6. Srodstvo se u matrijarhatu računa:

7. Kakva je organizacija prostora na selu?

8. Prоcеs krоz kојi pојеdinаc usvаја vrеdnоsti, nоrmе, simbоlе, nаčin pоnаšаnjа kulturе u kојој živi nаzivа sе:

9. Ključni privredni sektori u postindustrijskom društvu, prema komparativnoj šemi Danijela Bela su:

10. Koji mislioci su postavili temelje Sociologije kao nauke sredinom 19. veka?

11. Društvena ustanova je:

12. Koja nauka proučava procese prirodnog i mehaničkog kretanja stanovništva kao i osobine stanovništva:

13. Šta je društvena pojava?

14. Opšti uslov nastanka klasa je: 

15. Metod je: 

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više