Testovi iz srpskog jezika i književnosti

Uradi test iz srpskog jezika i književnosti. Testiraj znanje i proveri koliko dobro poznaješ oblast srpski jezik i književnost. Test znanja sadrži 15 pitanja.

1. Kom književnom rodu pripada Danteova "Božanstvena komedija":

2. Koji jezik pripada južnoslovenskoj grupi jezika?

3. Većina dela Ive Andrića opisuje život na tlu:

4. Kojoj vrsti priloških rečenica pripada rečenica: "Zida kuću kako bi udobnije živeo"?

5. Reči: DETENCE, CVETIĆ, RUČICA, PIJUCKATI, koje znače nešto umanjeno, nazivaju se:

6. U Tolstojevom romanu Ana Karenjina glavna junakinja strada tako što:

7. Frazeološki izraz: "daske koje život znače" ima značenje:

8. Navedite dva predstavnika ruskog realizma koji se rade u školi

9. Koja je ovo vrsta zavisnih rečenica: Kad bi svi momci sveta bili mornari, mogli bi od svojih lađa sagraditi divan most preko okeana.

10. Pored glagola svršenog vida, napišite glagole nesvršenog vida, a istog korena: KAZATI i RODITI

11. Roman STRANAC Alberta Kamija parabola je mita:

12. Odredi koliko je predikatskih rečenica sadržano u datoj složenoj rečenici. "Vrativši se noću od bolesnika u svoje sobe, Ljevin je sedeo, oborivši glavu, ne znajući šta bi radio."

13. Navedite koja glasovna promena (alternacija) nije izvršena u vlastitoj imenici "Mekdonald":

14. U rečenici: "Između prijatelja vodile su se žučne rasprave o sportu" reč prijatelja je u kom padežu?

15. Odredite u kom je padežu reč prijatelj u rečenici: Između prijatelja vodile su se žučne rasprave o sportu,

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više