Testovi iz statistike

Uradi test iz statistike. Testiraj znanje i proveri koliko dobro poznaješ oblast statistika. Test znanja sadrži 15 pitanja.

1. Vremenske serije mogu biti:

2. Broj dece i broj zaposlenih domaćinstva su:

3. Postupak grupisanja zavisi od:

4. Apsolutna frekvencija je:

5. Struktura jednog homogenog skupa, koji se posmatra nezavisno od drugih, najčešće se grafički prikazuje:

6. Za konstrukciju linijskih dijagrama koriste se uglavnom dva koordinatna sistema, i to:

7. Srednje vrednosti se mogu podeliti u dve grupe:

8. Standardna devijacija je:

9. Koeficijent varijacije naročito je pogodan za:

10. Pokazatelji strukture mogu da se izračunavaju:

11. Indeks veći od 100 pokazuje relativno:

12. Znak koeficijenta korelacije zavisi od vrednosti:

13. Ako pojava X raste, a pojava Y opada tada je:

14. Parametri linearnog trenda određuju se:

15. Proizvodnja jednog rudnika u tonama je 1986. iznosila 188.173 tona dok je 1996. godine iznosila 347.232. Geometrijska stopa rasta je 6.32%.To znači da se proizvodnja u periodu 1986-1996. godine:

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više