Testovi iz statistike

Uradi test iz statistike. Testiraj znanje i proveri koliko dobro poznaješ oblast statistika. Test znanja sadrži 15 pitanja.

1. Metod uzorka je posmatranje:

2. Vrste grupisanja prema značaju obeležja:

3. Postupak grupisanja zavisi od:

4. Apsolutna frekvencija je:

5. Modus je:

6. Koeficijent varijacije naročito je pogodan za:

7. Bazni indeksi izražavaju promene orginalnih podataka vremenske serije:

8. Individualni indeks cena je odnos cene datog proizvoda u posmatranom periodu prema:

9. Prema cilju upoređenja poznate su sledeće vrste indeksa:

10. Prosta linearna korelacija može biti:

11. Ako pojava X raste, a pojava Y opada tada je:

12. Parametri linearnog trenda određuju se:

13. Algebarska suma odstupanja stvarnih podataka od odgovarajućih vrednosti funkcije trenda:

14. Dobijena je godišnja funkcija linearnog trenda, na bazi podataka o količini prodaje TV aparata, jednog regiona C, za period 1995. – 2003. godine:Yt = 710 - 12*X . Broj prodatih TV aparata za posmatrani period, je svake godine, u proseku opadao za:

15. Poznati renesansni pisac Miguel Servantes napisao je poznati roman o jednom Donu. Navesti naziv toga romana.

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više